ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 8วัน7คืน

เดินทาง: 22-29 ก.ค. 2562

42,800 บาท

ดินแดนทางเหนือ ทุ่งลาเวนเดอร์ใหญ่สุดในจีน คาลาจวิ้น แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู ทะเลสาบงามไซลีมู ไม่ลงร้านรัฐบาล

ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ คาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 7วัน5คืน

เดินทาง: 2-8 มิถุนายน 62

39,900 บาท

ทุ่งลาเวนเดอร์ใหญ่สุดในจีน ทุ่งหญ้าคาลาจวิ้น แกรนด์แคนยอน ทะเลสาบงามไซลีมู ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ซินเจียงกลาง อูหลู่มู่ฉี อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 7วัน6คืน

เดินทาง: 16-22 มิถุนายน 62

49,900 บาท

สัมผัสความตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ ไม่ลงร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย บินภายใน 1 เที่ยว ลิ้มลองบุฟเฟ่ต์สุดหรู พักโรงแรม 4-5 ดาว

ทัวร์ซินเจียงกลาง อูหลู่มู่ฉี หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 8วัน6คืน

เดินทาง: 20-27 ก.ค. 61

49,900 บาท

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

เมืองปากว้าเฉิง เท่อเคอซือ

แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเท่อเค่อซือ ด้วยชั้นหินที่ทับถมกัน และมีนํ้าที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี มีแม่นํ้ากว้างลักษณะคดเคี้ยวในผาสูงชัน ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สลับทับซ้อนเกิดเป็นแคนยอนและภูมิทัศน์อันงดงามมากมาย

ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าแห่งนี้ตั้งอยู่สูงกว่านํ้าทะเลประมาณ 1,600-2,000 เมตร Kalajun เป็นภาษาคาซัคแปลว่า ทุ่งหญ้าสีดํา โดยเหตุที่ว่า ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีเนินสูงๆ ตํ่าๆ เสมือนหนึ่งมหาสมุทรดอกไม้ ซินเจียงจึงได้ชื่อว่าเป็นสวนหลังบ้านของประเทศจีน ภูเขาทิวทัศน์ที่สวยงาม มีดอกไม้ป่านานาชนิด เต็มเทือกเขาและที่ราบ