ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7วัน

เดินทาง: 27 มี.ค - 2 เม.ย. 63

37,600 บาท

ตระการตากับหุบเขาสายรุ้งจางเย่ กำแพงเมืองเจียอี้กวน ขี้อูฐชมโอเอซิสกลางทะเลทราย มรดกโลกถ้ำโมเกาคู UNSEEN CHINA

ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 8วัน

เดินทาง: 05-12 กันยายน 2562

40,800 บาท

ตระการตากับหุบเขาสายรุ้งจางเย่ กำแพงเมืองเจียอี้กวน ขี้อูฐชมโอเอซิสกลางทะเลทราย มรดกโลกถ้ำโมเกาคู UNSEEN CHINA

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง จางเย่ หลันโจว 7วัน

เดินทาง: 25 – 31 มีนาคม 2562

เริ่ม 34,800 บาท

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน

ทัวร์เส้นทางสายไหม หุบเขาสายรุ้งจางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7วัน 6คืน

เดินทาง: พ.ค. - ต.ค.

โปรดสอบถาม

เส้นทางสายไหม ซีอาน สุสานจิ๋นซี  หลันโจว มหัศจรรย์หุบเขาสายรุ้งจางเย่  กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย

ทัวร์เจาะลึกกานซู่ ระเบียงเหอซี เส้นทางสายไหม 12วัน 11คืน

เดินทาง: มิถุนายน-กันยายน

โปรดสอบถาม

“ระเบียงเหอซี : คอหอยแห่งเส้นทางสายแพรไหม” จากนครซีอาน มหานครโบราณสามพันปี มุ่งหน้าสู่ดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือในสองมณฑล

เจียยี่กวน

เมืองเจียยี่กวน ด่านประตูเจียยี่กวนเป็นด่านปราการที่สำคัญของเส้นทางสายไหม ถือเป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน ด่านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำด้วยดินเหนียวและทรายที่หาได้ง่ายโดยการนำดินมาคั่ว กับเมล็ดพืชและผสมปูนขาว ,ข้าวเหนียว ,น้ำตาล ฯลฯ มาตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง เนื่องจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย