เจาะเวลาสู่ซานซี อู่อารยธรรมแม่น้ำเหลือง 13วัน 11คืน

เดินทาง: 25 ส.ค. - 6 ก.ย. 61

69,900 บาท

เจาะลึกมณฑลซานซี จากเหนือสุดจรดใต้สุด ซานซีเป็นมณฑลที่สามารถอนุรักษ์โบราณสถานอายุกว่าพันปีของจีน

อู่ไถซาน

อู่ไถซาน หรือ เขาอู่ไถ คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา มณฑลชานซี ประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบด้วยอู่ไถซาน จิ่วหัวซาน เอ๋อเหมยซานหรือง้อไบ๊ และผู่ถัวซาน) ณ อู่ไถซานแห่งนี้เป็นที่สถิตอยู่ของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ธรรมราชกุมารในคติของพระพุทธศาสนามหายาน

อู่ไถซาน อยู่ทางใต้ของเมืองต้าถง หนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างนิยมไปแสวงบุญ อู่ไถซานมีวัดมากมายกว่า 200 วัด ตั้งอยู่ใจกลางซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่าทิวเขาใหญ่น้อยซึ่งมีทัศนียภาพบรรดายอดเขาทั้งหมดของอู่ไถซานนั้น ยอดที่สูงที่สุดจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,058 เมตร โดยยอดที่สำคัญที่สุดก็คือ ยอดเหนือ สูงจนถูกยกให้เป็นหลังคาของจีนตอนเหนือ อู่ไถซานได้ชื่อเป็นหนึ่งในสี่ยอดภูพุทธจริงๆ เพราะ ตัวเลขบอกว่า ในบริเวณเขาทั้ง 5 ลูกนี้มีวัดพุทธอยู่มากถึง 47 แห่ง โดยแบ่งเป็น ส่วนในอ้อมกอดของเทือกเขา 39 แห่ง และด้านนอก อีก 8 แห่ง