ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 8วัน7คืน

เดินทาง: 22-29 ก.ค. 2562

42,800 บาท

ดินแดนทางเหนือ ทุ่งลาเวนเดอร์ใหญ่สุดในจีน คาลาจวิ้น แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู ทะเลสาบงามไซลีมู ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 9วัน

เดินทาง: โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

มหัศจรรย์ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ บินภายใน

ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ คาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 7วัน5คืน

เดินทาง: 2-8 มิถุนายน 62

39,900 บาท

ทุ่งลาเวนเดอร์ใหญ่สุดในจีน ทุ่งหญ้าคาลาจวิ้น แกรนด์แคนยอน ทะเลสาบงามไซลีมู ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี 10วัน8คืน

เดินทาง: มิถุนายน

โปรดสอบถาม

เจาะลึกมณฑลซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี ดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ พักโรงแรมดี พิเศษ!!ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ซินเจียง เฉินตู อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี 10วัน9คืน

เดินทาง: มิถุนายน

โปรดสอบถาม

ซินเจียงแอ่งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ดินแดนบริสุทธิ์ สวรรค์เมืองมนุษย์ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขา

ทัวร์ซินเจียงกลาง อูหลู่มู่ฉี หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 8วัน6คืน

เดินทาง: 20-27 ก.ค. 61

49,900 บาท

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

อูหลู่มู่ฉี

นครอูหลู่มู่ฉี ชื่อเดิม “ซีเฉิง” แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยมีเนื้อที่ประมาณ 1/6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน เป็นถิ่นที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม” หรือ ในภาษามองโกล เรียกว่า “อูรุมฉี” นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วนั้น อูหลู่มู่ฉียังเป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งบทเพลงอันคลาสสิกและ โรแมนติก ตั้งอยู่บนท้องทุ่งที่ราบทางตอนเหนือของแนวเทือกเขา เทียนซาน เป็นเมืองหลวงของเขตซินเจียงโดยเป็นเมืองใหญ่ระดับ เมืองหลวงที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเลมากที่สุดในโลก ก่อนที่่ อูหลู่มู่ฉีจะได้รับการตั้งให้เป็นเมืองนั้น ที่นี่เคยเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยง สัตว์อันกว้างใหญ่ไพศาล

ตลาดบาซาร์เอ้อต้าวเฉียว อยู่ใจกลางนครอูหลู่มู่ฉี มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย อาทิเช่น มีดเหล็กซินเจียง, แส้หางจามรี, ผลไม้, อาหารท้องถิ่น ฯลฯ

ทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชื่อเสียงที่สุดของเมืองอูหลู่มู่ฉี เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาเทียนซาน ที่มีความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ห่างจากตัวเมืองอูหลู่มู่ฉีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 110 กิโลเมตร

แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี อันเนื่องจากการไหลเซาะของนํ้าหิมะที่ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซานใต้จรดเหนือ มีความยาว 20 กิโลเมตร ส่วนเว้าของหุบเขาลึก 100-400 เมตร กว้าง 800-1000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร ผาหินตั้งตระง่านสูงๆตํ่าๆราวกับป่าหินที่ถูกเสริมสร้างจากสวรรค์เรียงรายเป็นชั้นๆบ้างคล้ายภูเขาหิมะ ช่องแคบ และลําห้วยไหลผ่านส่องสะท้อนสีสันสวยงามอีกภาพหนึ่ง