ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน ถุนซี เมืองโบราณฮุยโจว 9วัน 8คืน

เดินทาง: โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

หมู่บ้านหงชุน หมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” ทิวทัศน์อันสวยงาม เขาหวงซาน และ จิ่วหัวซาน

เขาหวงซานป็น 1 ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นชื่อของจีนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก หวงซานอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาน 3,000 ฟุต มียอดเขามากมายสูงเสียดฟ้าซึ่งมีสถาน ที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง อาทิ เฟยไหลลือ ซึ่งมีหินที่มีความมหัศจรรย์ตั้งอยู่บนก้อนหินอีกก้อนหนึ่งโดยไม่รู้ที่มาว่ามาจากไหนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก  หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู”ของ สีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน

จิ่วหัวซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน สูง 1,342 เมตร มีวัดวามากมาย ทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญ เพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซานเป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์หรืออีกชื่อคือ “ตี้จ้างหวางผู่สัก” พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลก ให้พ้นทุกข์ ในศตวรรษที่ 8 มีพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) มาบวชบำเพ็ญฌานที่นี่ถึง 75 ปี จนสำเร็จขั้นสูงสุด

สวนพุทธรรมจิ่วหัวซาน  นมัสการ พระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง องค์พระสูง 99 เมตร จากฐานดอกบัว ตามประวัติ กล่าวว่า เจ้าชายตี้จ้าง ซึ่งเป็นเจ้าชายจากเมืองซินหลอ (เกาหลี) มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธองค์คือได้รับการทำนายว่าถ้าครองราชสมบัติจะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะบรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ เจ้าชายตี้จางได้ออกบวชและได้ บรรลุโมษธรรมสามารถก้าวหลุดพ้นจากวัฎฏสงสารแต่ท่านไม่ยอมก้าวผ่านไป ท่านยอมเสียสละอยู่เพื่อสั่งสอนให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปพร้อมกับท่านจึงได้รับการขนานนามว่า เป็น “พระเมตไตรยะ หรือ พระโพธิสัตว์แห่งความหวัง ( ตี้จ้างหวาง )