ฉางไป๋ซาน แช่ออนเซ็น สนุกสนานกับการนั่งแพยาง ฮาร์บิ้น 9วัน 7คืน

เดินทาง: 30 ธ.ค. 62- 07 ม.ค. 63

53,900 บาท

แช่น้ำพุร้อนท่ามกลางแม่คะนิ้งสนุกสนานกับการนั่งแพยางสไลด์ไปตามทะเลสาบน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง แถมฟรีรองเท้าบูทตะลุยหิมะ

ฉางไป๋ซาน แช่ออนเซ็น หมู่บ้านหิมะแรก เทศกาลแกะสลักฮาร์บิ้น 8วัน

เดินทาง: 25 ธ.ค. 62- 01 ม.ค. 63

49,900 บาท

ทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟ ฉางไป๋ซาน แช่น้ำพุร้อนท่ามกลางแม่คะนิ้ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง แถมฟรีรองเท้าบูทตะลุยหิมะ

ทัวร์เสิ่นหยาง ฉางไป๋ซาน ฮาร์บิ้น ทุ่งหญ้าแดงผานจิ่น 10วัน 9คืน

เดินทาง: 10-19 กันยายน 2562

49,900 บาท

อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน มีความงดงามยิ่งนักเกินกว่าจะบรรยาย เมืองใหญ่แห่งอีสานเหนือ

ทัวร์กวางเจา ฉางชุน จี๋หลิน ฉางไป๋ซาน ฮาร์บิ้น สกีรีสอร์ทยาปูลี่ 12วัน 11คืน

เดินทาง: โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

ดินแดนเยือกแข็ง ฮาร์บิ้น มอสโควแห่งตะวันออก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว ยิ่งใหญ่ระดับโลก

ทัวร์ต้าเหลียน กำแพงเมืองจีนหู่ซาน ฉางไป๋ซาน หาดหญ้าแดง 7วัน 6คืน

เดินทาง: 20-26 ก.ย. 61

38,800 บาท

อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน “แหล่งมรดกโลกและท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน” ทะเลสาบเทียนฉือ “สระแห่งฟ้าบนยอดเขาฉางไป๋ซาน”

ทัวร์ฉางชุน ฉางไป๋ซาน เกาหลีเหนือ เสิ่นหยาง 11วัน 9คืน

เดินทาง: 14-24 ก.ย. 61

59,900 บาท

มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 1 ปีมีครั้งเดียว และ อนุสาวรีย์มันซูแด "อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่"

ฉางไป๋ซาน นั้นเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศจีน, โดยเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่มีการระเบิดมาแล้วในปี ค.ศ.1702, ภูเขาฉางไป๋ซานยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นภูเขาไฟที่มีระดับความสูงของน้ำทะเลที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย. ตามบันทึกประวัติศาสตร์ จากอดีตจนถึงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาภูเขาฉางไป๋ซานนั้นได้เคยเกิดการระเบิดมาแล้วถึง 3 ครั้ง,หินและดินทรายที่ปากปล่องภูเขาไฟพ่นออกมานั้นได้ทับถมกองกันอยู่รอบๆบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ, ภายหลังบริเวณรอบๆปากปล่องภูเขาไฟนั้นได้กลายเป็นภูเขาและยอดเขาทั้ง 16 ลูก มียอดเขา 7 ลูกอยู่เขตพื้นที่ประเทศเกาหลีเหนือ และ 9 ลูกที่เหลืออยู่ในพื้นที่ประเทศจีน, ภูเขาฉางไป๋ซานอุดมไปด้วยลักษณะพิเศษในทุกๆ จุด จนกลายเป็นทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดและสวยงาม. สระแห่งฟ้านั้นยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของประเทศจีนและเกาหลีเหนือ และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้งสามสายได้แก่ แม่น้ำทรงฮวา(松花江) แม่น้ำถูเหมิน(图们江) แม่น้ำยาลวี่(鸭绿江), ภูเขาฉางไป๋ซานให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยทรัพยากร. ระยะห่างจากสระแห่งฟ้าจนถึงด้านล่างที่น้ำตกไหลลงมาถึงพื้นดินยังถือเป็นความต่างที่สูงที่สุดในโลกของเหล่าภูเขาไฟทั้งหลายอีกด้วย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ปลายเดือน 6 – ต้นเดือน 7 เป็นช่วงที่ดวงไม้และทุ่งหญ้าบนยอดเขาสวยงามเต็มที่ ; เดือน 9 – ต้นเดือน 10 เป็นช่วงที่ภูเขามีสีสันหลากหลายสวยงามที่สุด ; ต้นเดือน 10 เป็นช่วงที่ยอดเขามีหิมะแรก ; เดือน 12 – เดือน 4 ของอีกปี เป็นช่วงที่จะได้ชื่นชมหิมะ และ เหมาะแก่การเล่นสกี