ทัวร์เฉินตู หลูโจว น้ำตกชื่อสุ่ย เล่อซาน เขาง้อไบ๊ 7วัน 6คืน

เดินทาง: 22-28 ต.ค. 61

26,800 บาท

ง้อไบ๊ 1ใน 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์ของจีน ล่องเรือหลวงพ่อโตเล่อซาน ชมอุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย อุทยานน้ำตกซื่อตงโกว

เขาง้อไบ๊ หรือ เขาเอ๋อเหมยซัน

เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับรากฐานของพุทธศาสนาในจีน โดยภูเขาจะอยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร รูปร่างของภูเขาจะมีลักษณะคล้ายคิ้ว และมียอดเขาที่สูงที่สุดโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ในฤดูหิมะตกส่วนของยอดเขาก็จะถูกปกคุมด้วยหิมะ ซึ่งวัดหัวจ้วง ก็ได้ตั้งอยู่ที่เขาง้อไบ๊ นี้ด้วยแล้วยังมีวัดวาอารามที่ตั้งอยู่บนเขานี้อีกรวมทั้งสิ้น 30 กว่าแห่ง แถมยังมีโบราณสถานสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีอายุ กว่า 2,000 แถมยังอุดมด้วยโบราณวัตถุล้ำค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้น พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซ่ง เจดีย์หยก ซึ่งถือได้ว่าเป็นขุนเขาที่มีความเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและยังมีความสวยงามทางธรรมชาติอันตระการตาจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมขุนเขาแห่งนี้เป็นอย่างมาก

ยอดเขาจินติ่ง (ยอดทองคำ) ที่ระดับความสูง 3,077 เมตร ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆอันงดงามหาที่เปรียบมิได้ ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงามราวสรวงสวรรค์ นมัสการพระโพธิสัตย์องค์ใหม่สูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ พระโพธิสัตย์องค์ใหม่นี้มี 10 พระพักตร์ ประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง 4 เศียร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาจินติ่ง พร้อมชมความงามของวิหารทองคำ วิหารเงิน วิหารสัมฤทธิ์