ทัวร์ฉางชุน จี๋หลิน ฉางไป๋ซาน ฮาร์บิ้น 9วัน 8คืน

เดินทาง: 25 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

59,900 บาท

ดินแดนเยือกแข็ง ฮาร์บิ้น มอสโควแห่งตะวันออก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว ยิ่งใหญ่ระดับโลก