ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 6วัน5คืน

เดินทาง: 31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

31,800 บาท

คุ้มแสนคุ้ม เที่ยวแบบเจาะลึก ครบทุกไฮไลท์ พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล พิเศษ 2 โชว์ !โชว์จิ้งจอกขาว โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน

VIP ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน

เดินทาง: 12-17 ตุลาคม 2562

37,800 บาท

คุ้มแสนคุ้ม เที่ยวแบบเจาะลึก ครบทุกไฮไลท์ พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล พิเศษ 2 โชว์ !โชว์จิ้งจอกขาว โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน

VIP บินตรงจางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร สะพานแก้ว 4วัน

เดินทาง: 7-10 พฤศจิกายน 2562

33,800 บาท

ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานแก้ว เขาอวตาร ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ชม 2 โชว์ จิ้งจอกขาวและมนต์เสน่ห์หูหนาน

บินตรงจางเจียเจี้ย ล่องเรือถ้ำวังมังกรเหลือง 3วัน 2คืน

เดินทาง: 7-9 ธ.ค. 61

17,900 บาท

บินสบาย บินตรงลงจางเจียเจี้ย ล่องเรือถ้าวังมังกรเหลือง ชมอุทยานจางเจี้ยเจี้ย พักโรงแรมดี

โปรโมชั่น ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 4 วัน 3คืน

เดินทาง: มีนาคม – ธันวาคม 2562

เริ่ม 24,800 บาท

บินตรงจางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 อุทยานเทีนเหมินซาน เทียนจื่อซาน ชมสะพานแก้วที่ยาวสุดในจีน ไม่ลงร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฉางซา 7วัน 6คืน

เดินทาง: โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

อู่หลง "หลุมฟ้าสะพานสวรรค์" เฟิ่งหวง "นั่งเรือแจวล่องแม่น้ำถัว" จางเจียเจี้ย "ประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน"

VIP ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย เที่ยวครบไม่ลงร้าน 5วัน4คืน

เดินทาง: 27 มีนาคม – 1 เมษายน

33,800 บาท

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว “แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวสุดในจีน เที่ยวอุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นเขาอวตารเทียนจื่อซาน”

จางเจียเจี้ย

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีน

จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนบาร์ธรรมชาติ และเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึง อีกทั้งชาวจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรักในธรรมชาติ ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองจางเจียเจี้ย

เทียนจื่อซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจีนที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย   (Zhangjiajie) มณฑลหูหนาน ซึ่งอุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1992 เทียนจื่อซานคือป่าเสาหินปูนซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของภูเขาหินปูน ตั้งตระหง่านเสียดฟ้าเป็นบริเวณกว้าง โดยมีจุดที่สูงที่สุดคือ 1,262 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่บริเวณนี้นอกจากจะโดดเด่นที่ป่าเสาหินปูนแล้ว ยังมีภูมิประเทศที่เป็นลำห้วยลึกและชะง่อนผาสูงชันอันสวยงามอีกด้วย

เขาเทียนเหมินซาน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวจีนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย หุบเขาเทียนเหมินมีฉายาว่า “Heaven’s Door Mountain” หรือประตูสู่สวรรค์ จุดที่สูงที่สุดของภูเขาคือ 1,519 เมตรจากระดับน้ำทะเล นอกจากความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้ว ความโดดเด่นของที่นี่ก็คือเคเบิลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบนของภูเขาที่ยาวที่สุดในโลก ถนน 99 โค้ง เส้นทางคดเคี้ยวสวยงามขึ้นสู่ถ้ำเทียนเหมิน ทางเดินลัดเลาะไปตามหน้าผาสูงชัน และทางเดินกระจกใสที่สูงกว่า 1,400 เมตรสำหรับชมทิวทัศน์ของหุบเขาเทียนเหมินแบบใกล้ชิด