ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี 10วัน8คืน

เดินทาง: มิถุนายน

โปรดสอบถาม

เจาะลึกมณฑลซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี ดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ พักโรงแรมดี พิเศษ!!ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ซินเจียง เฉินตู อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี 10วัน9คืน

เดินทาง: มิถุนายน

โปรดสอบถาม

ซินเจียงแอ่งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ดินแดนบริสุทธิ์ สวรรค์เมืองมนุษย์ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขา

ทัวร์เจาะลึกชานตง จี่หนาน ชวี่ฝู่ เผิงไหล ชิวเต่า 11 วัน 9 คืน

เดินทาง: 15-27 มี.ค. 61

50,000 บาท

มณฑลซานตง ได้รับขนานนามว่า "เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ" โดยมีอุณหูมิเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียสมีพื้นที่ทั้งหมด 8,177 ตารางกิโลเมตร

คาราเมย์

ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุง ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่าที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมานานมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีกำลังการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี เมืองคาราเมย์ยังเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบแบบ แผน ตามผังเมืองสมัยใหม่ มีการสร้างเขื่อนเก้ามังกร เขื่อนชลประทานที่กักเก็บนัำไว้หล่อเลี้ยงชาวเมือง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นอกจากนั้นเมืองคาราเมย์ ยังมีบ่อน้ำมันดำที่มีน้ำมันผุดขึ้นมาตลอดเวลา เมืองนี้จึงจัดได้ว่าเป็นเมืองแห่งเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งของประเทศจีน