ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี 10วัน8คืน

เดินทาง: มิถุนายน

โปรดสอบถาม

เจาะลึกมณฑลซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี ดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ พักโรงแรมดี พิเศษ!!ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ซินเจียง เฉินตู อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี 10วัน9คืน

เดินทาง: มิถุนายน

โปรดสอบถาม

ซินเจียงแอ่งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ดินแดนบริสุทธิ์ สวรรค์เมืองมนุษย์ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขา

คานาสือ

ทะเลสาบคานาซ หรือ คานาสือ ตั้งอยู่ภาคเหนือของอำเภอปู้เอ้อจิ้ง ห่างจากอำเภอปู้เอ้อจิ้งไป 150 กิโลเมตร ทะเลสาบคานาซเป็นทะเลสาบบนภูเขาอาเลอไท่ (หรือเทือกเขาอัลไต) คำว่าคานาซ เป็นภาษามองโกล หมายถึง ทะเลสาบในหุบเขา

คานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายขวา ซึ่งเขียวขจีรายรอบไปด้วยต้นยางที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ยามต้องแสงแดดเป็นสีเหลืองทองงามระยับ ส่วนของพื้นราบมีการเลี้ยงลูกม้า ลูกแกะของชาวบ้านแถบริมทะเลสาบ และเมื่อมองออกไปไกลๆ จะแลเห็นความงดงามอันน่าติดตรึงใจมิรู้เลือน คานาสือ เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่ได้รับการขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตร.กม. ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง 180 เมตร

หมู่บ้านเหอมู่ หมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา มีทุ่งหญ้า ทุ่งดอกไม้และอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี