ทัวร์เจาะลึกชานตง จี่หนาน ชวี่ฝู่ เผิงไหล ชิวเต่า 11 วัน 9 คืน

ตำแหน่ง: คาราเมย์ เดินทาง: 15-27 มี.ค. 61
50,000 บาท

มณฑลซานตง ได้รับขนานนามว่า "เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ" โดยมีอุณหูมิเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียสมีพื้นที่ทั้งหมด 8,177 ตารางกิโลเมตร

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์เจาะลึกชานตง จี่หนาน ชวี่ฝู่ เผิงไหล ชิวเต่า 11 วัน 9 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง