เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน ลั่วเจี่ยซาน 5วัน4คืน

ตำแหน่ง: เซี่ยงไฮ้ เดินทาง: พ.ย.
โปรดสอบถาม

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่โถวซาน ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผุ้ง ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว 

รายละเอียดทัวร์จีน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่โถวซาน ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผุ้ง ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว 

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง