ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง 8วัน 7คืน

ตำแหน่ง: เฉิงตู เดินทาง: 13-20 ก.ค. 2562
39,900 บาท

Lost Horizon เต้าเฉิง-หย่าติง แชงกรีล่าผืนสุดท้าย เมืองซินตูเฉียวสวรรค์ของนักถ่ายภาพ ตันปาดินแดนอารยธรรมทิเบต เขาสี่ดรุณี

รายละเอียดทัวร์จีน

อุทยานหย่าติง  อันงดงามไร้ที่ติ สมญานาม  THE LAST SHANGRI – LA “

ชมอุทยานภูเขาสี่ดรุณี  ยอดเขาที่สูงอันดับสอง มณฑลเสฉวน

เมืองตันปา หมู่บ้านชาวทิเบตที่สวยที่สุดในโลก

ชมเมืองซินตูเฉียว ดินแดนในฝันของนักถ่ายภาพ

 

กำหนดการเดินทาง     13 – 20  กรกฎาคม 2562

                                  4 – 11 สิงหาคม / 15 – 22 กันยายน 2562

                                  7 – 14 ตุลาคม / 13 – 20 ตุลาคม 2562

                                  2 – 9 พฤศจิกายน / 5 -12 ธันวาคม / 7- 14 ธันวาคม 2562

                                 28 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง