ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง 8วัน 7คืน

จองวันนี้ เพียง 39, 900 บาท

ชมอุทยานแห่งชาติย่าติง แชงกรีล่าผืนสุดท้าย สวรรค์ของนักถ่ายภาพ ดินแดนอารยธรรมทิเบต เขาสี่ดรุณี ชมความงามทะเลสาบสีฟ้าคราม

รายละเอียดทัวร์จีน

เฉินตู สี่ดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง ดินแดนแชงกรีล่าพื้นสุดท้าย

  • อุทยานหย่าติง  อุทยานอันงดงามไร้ที่ติ สมญานาม THE LAST SHANGRI – LA
  • อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ยอกเขาที่สูงเป็นอันดับสองในมณฑลเสฉวน
  • เมืองตันปา หมู่บ้านชาวทิเบตที่สวยที่สุดในโลก
  • เมืองซินตูเฉียว ดินแดนในฝันของนักถ่ายภาพ
  • พัก 5 ดาว ทุกคืน
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • บินการบินไทย
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21-28 มีนาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
01-08 เมษายน 2563
39,900
6,800
-
รับได้
11-18 เมษายน 2563
39,900
6,800
-
รับได้
21-28 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01-08 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11-18 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง