ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง 8วัน 7คืน

ตำแหน่ง: เฉิงตู เดินทาง: 2-9 พฤศจิกายน 2562
จองวันนี้ เพียง 39, 900 บาท

ชมอุทยานแห่งชาติย่าติง แชงกรีล่าผืนสุดท้าย สวรรค์ของนักถ่ายภาพ ดินแดนอารยธรรมทิเบต เขาสี่ดรุณี ชมความงามทะเลสาบสีฟ้าคราม

รายละเอียดทัวร์จีน

เที่ยว อุทยานหย่าติง อุทยานอันงดงามไร้ที่ติ สมญานาม THE LAST SHANGRI – LA

ชม อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองในมณฑลเสฉวน

เที่ยว เมืองตันปา หมู่บ้านชาวทิเบตที่สวยที่สุดในโลก

ชม เมืองซินตูเฉียว ดินแดนในฝันของนักถ่ายภาพ

 

กำหนดการเดินทาง  

                                 2 – 9 พฤศจิกายน / 5 -12 ธันวาคม / 7- 14 ธันวาคม 2562

                                 28 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง