เจาะเวลาสู่ซานซี อู่อารยธรรมแม่น้ำเหลือง 13วัน 11คืน

ตำแหน่ง: อู่ไถซาน เดินทาง: 25 ส.ค. - 6 ก.ย. 61
69,900 บาท

เจาะลึกมณฑลซานซี จากเหนือสุดจรดใต้สุด ซานซีเป็นมณฑลที่สามารถอนุรักษ์โบราณสถานอายุกว่าพันปีของจีน

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง