ทัวร์เจาะลึกเกาหลีเหนือ เยือนดินแดนเร้นลับโสมแดง 7วัน 5คืน

51,900 บาท

"ถ้ามัวแต่กลัว เราก็ไม่ได้เห็นด้วยตา" เปิดดินแดนลี้ลับเกาหลีเหนือ ชมสองชายแดน สถานีรถไฟใต้ดินสวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

รายละเอียดทัวร์จีน

เจาะลึกเกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง-เฮียงซาน-เคซอง-วอนซาน 7 วัน 5 คืน

  • ชม อนุสาวรีย์มันซูแด
  • ชม หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ
  • ชม วัดโปยอน วัดเก่าแก่มีอายุกว่า 900 ปี
  • ชม สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ได้โดยสารรถไฟใต้ดินร่วมกับชาวเปียงยาง
  • ชม สุสานกษัตริย์ดงเมียง กษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรเกาหลีโบราณ
  • ชม ภูเขาคุมกั่งนอก สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ จากน้ำตกอูลลิม
  • ชม ทะเลสาบแซมอิล ทะเลสาบ 3 วัน
  • ชม วังเยาวชนมันยองเด โรงละครใหญ่ การแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ

กำหนดการเดินทาง 11-16 เมษายน 2563

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง