เจาะลึกมณฑลซานตง จี่หนาน ชิงเต่า 9วัน 7คืน

ตำแหน่ง: ชิงเต่า เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

จี่หนาน “นครแห่งน้ำพุ” และ ภูเขาไท่ซาน 1 ใน 5 ภูศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาเต๋า

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง