มณฑลซานตง ชิงเต่า เหวยฝาง เยียนไถ เผิงไหล 6 วัน

ตำแหน่ง: ชิงเต่า เดินทาง: 12 – 17 เมษายน 2562
36,880 บาท

ชมดอกซากุระที่ สวนสาธารณะจงซาน ชมสะพานจ้านเฉียว เขาเหลาซาน จัตุรัสอู่ซื่อ

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง