เจาะลึกมณฑลซานตง ชิงเต่า เวยไห่ เยียนไถ เผิงไหล 6วัน 4คืน

33,500 บาท

เมืองตากอากาศ สวิตเซอร์แลนด์แห่งโลกตะวันออก ดินแดนเบียร์ดังระดับโลก พักโรงแรม 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

 

เมืองตากอากาศ สวิตเซอร์แลนด์แห่งโลกตะวันออก

ดินแดนเบียร์ดังระดับโลก พักโรงแรม 5 ดาว

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง