ทัวร์อู่ฮั่น เขาอู่ตังซาน”บู๊ตึ้ง” เสินหนงเจี้ย อี๋ชาง จิงโจว 6 วัน 5คืน

ตำแหน่ง: อู่ฮั่น เดินทาง: 7 - 12 มีนาคม 2563
32,800 บาท

ท่องเที่ยวเส้นทางมรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย”“เขาบู๊ตึ๊ง” ดินแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดไฮไลท์ของเขาบู๊ตึ้ง
ชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง
ชมอุทยานเสินหนงติ่ง “เขตป่าเสินหนงเจี้ย”
ชม ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ CZ
ไม่ลงร้านรัฐบาล

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง