อุทยานหวงหลง ดินแดนเทพนิยายจิ่วจ้ายโกว 5วัน 4คืน

ตำแหน่ง: จิ่วจ้ายโกว เดินทาง: 18-22 ตุลาคม 2562
38,800 บาท

บุกแดนมังกรเหลืองหวงหลง ตื่นตาไปกับดินแดนเทพนิยาย 'จิ่วจ้ายโกว' ชมทะเลสาบ Long Lake และทะเลสาบกระจก

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง