ทัวร์ผู่โถซาน เสวี่ยโต้วซาน เมืองโบราณอูเจิ้น 6วัน5คืน

39,900 บาท

ไหว้พระเสริมสร้างมงคลชีวิต ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น นอนบนเกาะผู่โถวซาน ทัวร์ไม่ลงร้าน พักโรงแรม 5 ดาว บินสายการบินไทย

รายละเอียดทัวร์จีน

เที่ยวพรีเมี่ยม พร้อมรับบุญเต็มๆ นมัสการสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ งดงามที่สุดในเกาะผู่โถวซาน

  • เที่ยว จูเจียเจียนจุดชมวิวระดับชาติ
  • เที่ยว เกาะผู่ถัวซาน สถานที่ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
  • วัดผู่จี้ซื่อ นมัสการพระพุทธรูป เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 แห่งผู่ถัวซาน
  • นมัสการ พระแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้ ยืนเด่นตระหง่า ในเกาะผู่โถวซาน
  • เที่ยว อุทยานเสวี่ยโต้วซาน วนอุทยานแห่งชาติระดับ AAAA
  • เที่ยว บ้านเก่าเจียงไคเช็ค  มีอายุมากกว่า 90 ปี
  • เที่ยว ทะเลสาบตงหู ทะเลสาบขนาดเล็กแห่งมณฑลเจ้อเจียง
  • นำท่าน ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น ความโดดเด่นและความเก่าแก่นับพันปี
  • ทัวร์ไม่ลงร้าน   พักโรงแรม 5 ดาว  บินสายการบินไทย

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25-30 มีนาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
01-06 เมษายน 2563
39,900
6,800
-
รับได้
06-11 พฤษภาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
03-08 มิถุนายน 2563
39,900
6,800
-
รับได้
25-30 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01-06 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
06-11 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
03-08 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง