บินตรงจางเจียเจี้ย ล่องเรือถ้ำวังมังกรเหลือง 3วัน 2คืน

ตำแหน่ง: จางเจียเจี้ย เดินทาง: 7-9 ธ.ค. 61
17,900 บาท

บินสบาย บินตรงลงจางเจียเจี้ย ล่องเรือถ้าวังมังกรเหลือง ชมอุทยานจางเจี้ยเจี้ย พักโรงแรมดี

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง