บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก5ดาว 5วัน

ตำแหน่ง: คุนหมิง เดินทาง: 1 - 5 มกราคม 2563ตำแหน่ง: ลี่เจียง เดินทาง: 1 - 5 มกราคม 2563ตำแหน่ง: แชงกรี-ล่า เดินทาง: 1 - 5 มกราคม 2563
21,800 บาท

พิเศษ ! พักโรงแรม 5ดาว ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง ไม่ขาย OPTION เพิ่ม รับประสบการณ์สุดพิเศษ บริการมาตรฐาน ในราคาเบาๆ ไปกับทัวร์คุณภาพ

รายละเอียดทัวร์จีน

พิเศษ ! พักโรงแรม 5ดาว     ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง     ไม่ขาย OPTION เพิ่ม

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณจงเตี้ยน
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • ชม สระมังกรดำ ที่น้ำใสราวกับมรกต

กำหนดการเดินทาง
ปี2562     21-25 ตุลาคม 2562 / 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
20-24 พฤศจิกายน / 4-8 ธันวาคม / 25-29 ธันวาคม 2562
ปี2563  1-5 มกราคม 2563 / 5-9 กุมภาพันธ์ / 25-29 มีนาคม 2563
1 – 5 เมษายน / 8-12 เมษายน / 15-19 เมษายน 2563
6 – 10 พฤษภาคม / 3-7 มิถุนายน / 1-5 กรกฎาคม 2563
12-16 สิงหาคม / 9-13 กันยายน / 23-27 กันยายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง