VIP บินตรงจางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร สะพานแก้ว 4วัน

ตำแหน่ง: จางเจียเจี้ย เดินทาง: 12-15 กันยายน 2562
33,800 บาท

ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานแก้ว เขาอวตาร ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ชม 2 โชว์ จิ้งจอกขาวและมนต์เสน่ห์หูหนาน

รายละเอียดทัวร์จีน

บินตรงจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง เขาอวตาร เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน

ถ้ำมังกรเหลือง ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ชม 2 โชว์ จิ้งจอกขาว มนต์เสน่ห์หูหนาน

4วัน3คืน เที่ยวครบไฮไลท์ฺ ไม่ลงร้านรัฐบาล พักโรงแรมระดับ5ดาว อาหารเลิศรส

เดินทาง         20 -24 มิถุนายน 2562

                     13 -16 กรกฎาคม  / 9-12 กรกฎาคม 2562

                     12-15 กันยายน 2562

                                           

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง