ทัวร์แสงเหนือ มอสโคว์ นั่งรถไฟ มูร์มันสต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 11วัน

ตำแหน่ง: ไซบีเรีย เดินทาง: 8–18 กันยายน 2562
188,800 บาท

นั่งรถไฟ ล่าแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก 3คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

นั่งรถไฟ ล่าแสงเหนือ 3คืน ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก
มอสโคว์ มูร์มันสต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 11วัน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง