ทัวร์ไซบีเรีย เอียร์คุสต์ รถไฟเซอร์คัมไบคาล เกาะโฮลค์ออน 8วัน

ตำแหน่ง: ไซบีเรีย เดินทาง: 21-28 กันยายน 2562
79,900 บาท

ไซบีเรีย ดินแดนตะวันออกรัสเซีย เอียร์คุสต์ นั่งรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล เส้นทางชมวิวที่สวยที่สุด เกาะโฮลค์ฮอน ล่องเรือทะเลสาบไบคาล

รายละเอียดทัวร์จีน

บินตรงลงเมืองเอียร์คุสต์  เมืองไซบีเรีย นั่งรถ4X4 ตะลุยเกาะโฮลค์ฮอน 

นั่งรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล Circum Baikal loop line  ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล

ชมแมวน่้ำ น้ำจืดแห่งเดียวในโลก พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

เดินทาง ช่วงฤดูร้อน อากาศเย็นสบาย

 

18 – 25 พฤษภาคม 2562

1 – 8 มิถุนายน 2562  / 22 – 29 มิถุนายน 2562

20 – 27 กรกฎาคม 2562 / 10 – 17 สิงหาคม 2562

21 – 28 กันยายน 2562

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง