ทัวร์โอกินาว่า เกาะโคอุริ ไทเป 7วัน 6คืน

ตำแหน่ง: ไต้หวัน เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

"เกาะโคอุริ" เกาะที่สวยที่สุด ซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะโอกินาว่าที่สุด “พิพิธภัณฑ์ชูราอุมิ” พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นอันดับสองของโลก

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง