ทัวร์คุนหมิง โหลวผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด ซิ่งยี่ 5วัน4คืน

ตำแหน่ง: คุนหมิง เดินทาง: 6-10 มีนาคม 62
28,800 บาท

ทุ่งดอกมัสตาร์ดกว้างสุดสายตา 1ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น ชมน้ำตกเก้ามังกร อลังการกว่า 10 ชั้น พัก 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง      

6-10, 07-11, 08-12, 09-13 มีนาคม 2562

 

ชมน้ำตกเก้ามังกร เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติ อลังการกว่า 10 ชั้น

ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดกว้างสุดสายตา 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น

ชมน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ สถานที่เที่ยวยอดนิยม ที่ใช้เวลากัดเซาะกว่าล้านๆปี

ล่องเรือทะเลสาบเขาหมื่นยอด ชมความงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ กว่า192ลูก

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง