ทัวร์เส้นทางสายไหม หุบเขาสายรุ้งจางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7วัน 6คืน

ตำแหน่ง: ซีอาน เดินทาง: พ.ค. - ต.ค.ตำแหน่ง: ตุนหวง เดินทาง: พ.ค. - ต.ค.ตำแหน่ง: หลันโจว เดินทาง: พ.ค. - ต.ค.ตำแหน่ง: เจียยี่กวน เดินทาง: พ.ค. - ต.ค.
โปรดสอบถาม

เส้นทางสายไหม ซีอาน สุสานจิ๋นซี  หลันโจว มหัศจรรย์หุบเขาสายรุ้งจางเย่  กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์ฺซีอาน หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7วัน 6คืน

เส้นทางสายไหม จากฉางอาน สู่ ตุนหวง 

ชมสุสานจิ๋นซีสุดยิ่งใหญ่อลังการ  มหัศจรรย์หุบเขาสายรุ้งจางเย่ 

กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้ายที่เจียอี้กวน ชมโอเอซิสกลางทะเลทราย

 

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง