ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7วัน6คืน

37,600 บาท

ชม หุบเขาสายรุ้ง 'หวู่ไฉ่ซาน' วัดพระใหญ่ต้าฝอซื่อ กำแพงเจียอี้กวน ขี่อูฐชมสระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

    • ชม สุสานเหลยไถ ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม
    • ชม หุบเขาสายรุ้ง ‘หวู่ไฉ่ซาน’ มรดกโลกจาก UNESCO มีสีสันแต่งแต้มเหมือนสายรุ้งสุดสายตา
    • ชม กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายบนเส้นทางสายไหม
    • ชม เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์
    • ชม ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

กำหนดการเดินทาง 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
27 มีนาคม - 2 เมษายน 2563
37,600
5,800
-
รับได้
27 มีนาคม - 2 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
37,600
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง