ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟานหวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 9วัน

ตำแหน่ง: ซินเจียง เดินทาง: 20-28 พฤษภาคม 2562ตำแหน่ง: อีหนิง เดินทาง: 20-28 พฤษภาคม 2562ตำแหน่ง: อูหลู่มู่ฉี เดินทาง: 20-28 พฤษภาคม 2562
เริ่ม 50,800 บาท

มหัศจรรย์ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ บินภายใน

รายละเอียดทัวร์จีน

20-28 พฤษภาคม 2562

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง