ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 9วัน

ตำแหน่ง: ซินเจียง เดินทาง: โปรดสอบถามตำแหน่ง: อีหนิง เดินทาง: โปรดสอบถามตำแหน่ง: อูหลู่มู่ฉี เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

มหัศจรรย์ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ บินภายใน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์ซินเจียง 9วัน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง