WINTER เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุงหวง 8วัน7คืน

ตำแหน่ง: ตุนหวง เดินทาง: 6 - 13 ธ.ค. 2562ตำแหน่ง: หลันโจว เดินทาง: 6 - 13 ธ.ค. 2562
36,800 บาท

Amazing China ตระการตาภูเขาสีรุ้ง ขี่อูฐไปบนทะเลทรายชมโอเอซิส กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน ชมมรดกโลกถ้ำโมเกาคู

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 1 – 8 พฤศจิกายน 2562
6 – 13 ธันวาคม 2562

Amazing China ตระการตาภูเขาสีรุ้ง ขี่อูฐไปบนทะเลทรายชมโอเอซิส กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน ชมมรดกโลกถ้ำโมเกาคู 7วัน 6คืน

  • เที่ยว อุทยานป่าหินแม่น้ำเหลือง แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A
  • เที่ยว หุบเขาสายรุ้ง Amazing China ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!
  • เที่ยว กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองงจีน ถูกเรียกว่า ‘ป้อมกราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก’
  • เที่ยว เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ร่วมไขปริศนาเสียงร้องของม้าและเสียงกลองในเนินแห่งนี้
  • ขี่อูฐชมสระน้ำวงพระจันทร์ โอเอซิสกลางทะเลทรายที่ไม่เคยเหือดแห้ง
  • เที่ยว ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกที่มีประวัติศาสตร์นานนับพันปี
  • พิเศษ! นั่งรถไฟความเร็วสูง ที่มีความเร็วถึง 200km/h เพื่อไปเมืองหลานโจว

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง