ทัวร์เสิ่นหยาง ฉางไป๋ซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 8วัน 7คืน

ตำแหน่ง: เสิ่นหยาง เดินทาง: 10-17 กันยายน 2562
48,800 บาท

ทะเลสาบเทียนฉือ บนปากปล่องภูเขาฉางไป๋ซาน อุทยานระดับ 5A และ หาดหญ้าแดง แห่งผานจิ่น ในช่วงที่สวยที่สุด

รายละเอียดทัวร์จีน

มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง เสิ่นหยาง ฉางไป๋ซาน 8 วัน

  • ชม อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน (ภูเขาไฟในอดีตกาลหลายหมื่นปีที่ผ่านมา)
  • ชม ทะเลสาบเทียนฉือ (สัมผัสไอหมอกงดงามราวบนสรวงสวรรค์)
  • ชม สระเทวดาใหญ่เทวดาเล็ก (หมอกปกคลุมตลอดทั้งปี)
  • ชม มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง (ตื่นตาตื่นใจกับพรมหญ้าแดงสุดสายตา)

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง