ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณซีถัง หังโจว 5วัน 4คืน

ตำแหน่ง: หังโจว เดินทาง: โปรดสอบถามตำแหน่ง: เซี่ยงไฮ้ เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

ล่องเรือชมเมืองโบราณซีถัง และ ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมหอไข่มุก เยี่ยมชมร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ที่ถนนนานกิง

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง