ทัวร์เฉินตู อุทยานซงผิงโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ภูเขาสี่ดรุณี 7วัน5คืน

ตำแหน่ง: เฉิงตู เดินทาง: 18-24 ตุลาคม 2562
32,800 บาท

ชมใบไม้เปลี่ยนสี อาณาจักรแห่งใบไม้แดงที่ อุทยานหมี่ย่าโหลว "เที่ยวอุทยานภูเขาสี่ดรุณี อุทยานซงผิงโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่"

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง  18-24 ตุลาคม 2562

  • ชมความงามของ 3 อุทยาน แห่งมณฑลเสฉวน
  • อุทยานภูผาหิมะการ์ เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน
  • ชมอุทยานซงผิงโกว สวรรค์บนดิน งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว
  • ชมยอดเขาหิมะ ภูเขาสี่ดรุณี งดงามดุจดั่งสาวน้อยทั้งสี่
  • สายการบินChina Eastern Airlines ( MU )
  • พักโรงแรมดี

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง