ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน

ตำแหน่ง: จิ่วจ้ายโกว เดินทาง: ตุลาคม 2561ตำแหน่ง: เฉิงตู เดินทาง: ตุลาคม 2561
38,800 บาท

ท่องเที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ “ชมความงามของอุทยาน 2 แห่ง จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง”

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 10-15, 13-18, 17-22, 23-29 ตุลาคม 2561 38,800 บาท
20-25 ตุลาคม 2561 (วันหยุดปิยมหาราช) 39,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง