ทัวร์เจิ้งโจว หยุนไถซาน เติงเฟิง ลั่วหยาง 7วัน 5คืน

ตำแหน่ง: ซีอาน เดินทาง: 3-9 พฤศจิกายน 2562
32,900 บาท

แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ ดินแดนประวัติศาสตร์ ชมโชว์ใหม่ล่าสุดของจางอวี้โหมว ZEN MUSIC SHAOLIN GRAND CEREMONY

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง  3-9 พฤศจิกายน 2562
5-11 ธันวาคม 2562

แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ 7วัน 5คืน

  • เที่ยว เมืองเจิ้งโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 3,500 ปี
  • ชม เขื่อนหงฉีซวี จุดชมวิวระดับ 4A ของจีน
  • ตามหา หมู่บ้านโกวเลี่ยง หมู่บ้านลับแลที่สวยงามเหมือนหลุดเข้าไปในโลกนิทาน
  • เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ที่ได้รับขนานนามว่า ‘จิ่วไจ้โกวน้อย
  • ชม ถ้ำหินหลงเหมิน ถ้ำที่ถูกแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้า เทวดา นางฟ้า ทวารบาล
  • ชม วัดเส้าหลิน วัดดังระดับโลกของจีน พร้อมชม โชว์กังฟู ศิลปะอันเลื่องชื่อของวัด
  • พิเศษ! ชม โชว์ ZEN MUSIC SHAOLIN GRAND CEREMONY สุดยอดโชว์แห่งแผ่นดินจีนที่ใช้ธรรมชาติเป็นฉากหลัง จากฝีมือการสร้างของจาง อี้โหมว

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง