เจาะลึกเกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง เขต DMZ 7วัน6คืน

65,500 บาท

กรุงเปียงยาง ดินแดนเร้นลับหลังม่านโสมแดง ชมชายแดนสองเกาหลี (DMZ) เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟใต้ดินในกรุงเปียงยาง

รายละเอียดทัวร์จีน

กรุงเปียงยาง  ดินแดนเร้นลับหลังม่านโสมแดง

  • อนุสาวรีย์มันซูแด (Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งให
  • อนุสาวรีย์โชลิมา (Chollima Statue) – ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู รูปปั้นที่สะท้อนถึงตำนานของม้ามีปีก
  • ประตูชัย ARCH OF TRIUMPHแห่งกรุงเปียงยาง
  • สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง รถไฟใต้ดินเปียงยาง – เต็มไปด้วยปะติมากรรมโมเสคโคมไฟระย้าและเสาหินอ่อน
  • ชายแดนสองเกาหลี (DMZ) – เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลีใต้ทุนนิยม
  • เขื่อนนัมโพ (West Sea Barrage) สถานที่สำคัญประจำชาติและเป็นความภูมิใจของเกาหลีเหนือ
  • หอคอยจูเช่ (Juche Tower) – สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1982 สัญลักษณ์ของลัทธิจูเชในเกาหลีเหนือ
  • ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ อันน่ารัก น่าประทับใจของเด็กเกาหลีตัวน้อยๆ วังเยาวชนมันยองเด

กำหนดการเดินทาง  11-17 ตุลาคม  2562   

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง