ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง สกีรีสอร์ทยาปูลี่ หมู่บ้านหิมะแรก 6วัน 4คืน

ตำแหน่ง: ฮาร์บิ้น เดินทาง: 17-21 ม.ค. 62
39,900 บาท

ดินแดนเยือกแข็ง ฮาร์บิ้น มอสโควแห่งตะวันออก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว ยิ่งใหญ่ระดับโลก

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์ฉางชุน จี๋หลิน ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง สกีรีสอร์ทยาปูลี่ หมู่บ้านหิมะแรก 6วัน 4คืน

* ชมแม่คะนึ้ง เมืองจี๋หลิน

* เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง