ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน ถุนซี เมืองโบราณฮุยโจว 9วัน 8คืน

ตำแหน่ง: หวงซาน เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

หมู่บ้านหงชุน หมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” ทิวทัศน์อันสวยงาม เขาหวงซาน และ จิ่วหัวซาน

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง