ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ น้ำตกเต๋อเทียน 6วัน 5คืน

ตำแหน่ง: หนานหนิง เดินทาง: 15-20 พ.ค. 62
29,900 บาท

ปาหม่า หมู่บ้านคนอายุยืน  อลังการน้ำตกสองประเทศ จีน-เวียดนาม ตามรอยซีรีย์จีน“ฮวาเชียนกู่” ทัวร์ดี VIP  พัก 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ปาหม่า อากาศบริสุทธิ์ หมู่บ้านคนอายุยืน  อลังการน้ำตกสองประเทศ จุดชายแดน จีน-เวียดนาม

ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ตำนานรักเหนือภพ  ฮวาเชียนกู่”

ทัวร์ดี VIP  พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง