ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน ทุ่งดอกมัสตาร์ด 6วัน

ตำแหน่ง: หนานหนิง เดินทาง: 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
29,900 บาท

'น้ำตกเต๋อเทียน'น้ำตกสองแผ่นดินใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดบานสะพรั่ง ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง 'ฮวาเซียนกู่'

รายละเอียดทัวร์จีน

อัศจรรย์น้ำตกสองดินแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ‘น้ำตกเต๋อเทียน’ ร่วมไขความลับของหมู่บ้านคนอายุยืนที่นับรวมอายุแล้วเกิน 1,000 ปี ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง ‘ฮวาเซียงกู่’

  • ชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ความงามของหินงอก หินย้อย
  • ชม โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา ตื่นตากับโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ชม น้ำตกเต๋อเทียน ล่องเรือชมน้ำตกสองชายแดน จีน-เวียดนาม
  • ชม วิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน จุดชมวิวระดับ AAAA
  • ชม การแสดงเผ่าน้อย การแสดงสุดน่ารักของเมืองหนานหนิง

กำหนดการเดินทาง 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง