ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า อลังการน้ำตกเต๋อเทียน 6วัน5คืน

29,900 บาท

อลังการน้ำตกสองประเทศ ดินแดนธรรมชาติบำบัด ลิ้มรสกับอาหารพื้นเมืองตามฤดูที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

รายละเอียดทัวร์จีน

อัศจรรย์น้ำตกสองดินแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ‘น้ำตกเต๋อเทียน’ ร่วมไขความลับของหมู่บ้านคนอายุยืนที่นับรวมอายุแล้วเกิน 1,000 ปี

  • ชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ความงามของหินงอก หินย้อย
  • ชม โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา ตื่นตากับโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ชม น้ำตกเต๋อเทียน ล่องเรือชมน้ำตกสองชายแดน จีน-เวียดนาม
  • ชม วิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน จุดชมวิวระดับ AAAA
  • ชม การแสดงเผ่าน้อย การแสดงสุดน่ารักของเมืองหนานหนิง

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21-26 กุมภาพันธ์ 2563
29,900
5,800
-
รับได้
26-31 มีนาคม 2563
29,900
5,800
-
รับได้
01-06 เมษายน 2563
29,900
5,800
-
รับได้
10-15 เมษายน 2563
29,900
5,800
-
รับได้
10-17 เมษายน 2563
32,900
6,800
-
รับได้
02-06 พฤษภาคม 2563
29,900
5,800
-
รับได้
21-26 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
26-31 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01-06 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10-15 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10-17 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
32,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
02-06 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง