ใหม่ล่าสุดล่องเรือสำราญ Century Glory ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 8วัน 7คืน

ตำแหน่ง: ฉงชิ่ง เดินทาง: 24 พ.ย. -1 ธ.ค. 62ตำแหน่ง: แม่น้ำแยงซีเกียง เดินทาง: 24 พ.ย. -1 ธ.ค. 62
44,800 บาท

ล่องเรือสำราญ Century Glory ระดับ 5 ดาว สู่แม่น้ำแยงซีเกียง อลังการเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า พิเศษ "หม้อไฟฉงชิ่งน้ำซุปหมาล่า"

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 

24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562      

ล่องเรือสำราญ Century Glory ระดับ 5 ดาว

  • อุทยานบ่อหลุมฟ้า
  • ผาหินแกะสลัก
  • ลำธารนางฟ้า
  • เขื่อนซานเสียต้าป้า

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง