ทัวร์ปักกิ่ง ต้าถง มองโกเลียใน 7วัน 5คืน

ตำแหน่ง: มองโกเลียใน เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

"สุสานเจงกิสข่าน" สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก "ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน" ทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียว

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง