ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน

ตำแหน่ง: ปักกิ่ง เดินทาง: โปรดสอบถามตำแหน่ง: มองโกเลีย เดินทาง: โปรดสอบถามตำแหน่ง: ไซบีเรีย เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

รถไฟสาย Trans-Mongolia จากสถานีรถไฟในกรุงปักกิ่ง ผ่านเส้นทางสวยงามสู่ เมืองอูลันบาดอร์ ประเทศมองโกเลีย

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน
เริ่มเดินทางจาก จุดตั้งต้น กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่านเข้ายังประเทศมองโกเลีย อูลันบาตอร์
ต่อถึงประเศรัสเซีย ไซบีเรีย เอียร์คุสต์ มอสโคว์

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง