ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5วัน 3คืน

ตำแหน่ง: ปักกิ่ง เดินทาง: 29ธ.ค.61 – 2ม.ค.62
26,900 บาท

เยือนนครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน "ตามรอยหนัง THE GREAT WALL 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก"

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง