ทัวร์ซีอาน เส้าหลิน ลั่วหยาง เทศกาลดอกโบตั๋น 5วัน 4คืน

ตำแหน่ง: ซีอาน เดินทาง: 14–18 เมษายน 2562
34,800 บาท

สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี กายกรรมวัดเส้าหลิน เทศกาลดอกโบตั๋น 1 ปีแค่ครั้งเดียว พัก 5 ดาว ไม่ลงร้านช้อป

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : เมษายน ของทุกปี

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง