ทัวร์ซินเจียง เฉินตู อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี 10วัน9คืน

ตำแหน่ง: คานาสือ เดินทาง: มิถุนายนตำแหน่ง: คาราเมย์ เดินทาง: มิถุนายนตำแหน่ง: ซินเจียง เดินทาง: มิถุนายนตำแหน่ง: อูหลู่มู่ฉี เดินทาง: มิถุนายน
โปรดสอบถาม

ซินเจียงแอ่งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ดินแดนบริสุทธิ์ สวรรค์เมืองมนุษย์ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขา

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง