ทัวร์ซินเจียงกลาง อูหลู่มู่ฉี หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 8วัน6คืน

ตำแหน่ง: ซินเจียง เดินทาง: 20-27 ก.ค. 61ตำแหน่ง: อีหนิง เดินทาง: 20-27 ก.ค. 61ตำแหน่ง: อูหลู่มู่ฉี เดินทาง: 20-27 ก.ค. 61ตำแหน่ง: เท่อเคอซือ เดินทาง: 20-27 ก.ค. 61
49,900 บาท

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

เดินทาง 20 – 27 กรกฎาคม / 10-17 สิงหาคม 2561

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง